Sorteringsguiden

Sorteringsguiden har jag gjort i Adobe InDesign CS5.5. Mitt absoluta favoritprogram för arbeten som detta. De grafiska elementen som är med har jag ritat i Adobe Illustrator CS6. Sorteringsguiden är en publikation i A5-format på 32 sidor. Den är tryckt i 37 000 exemplar och utdelad till samtliga hushåll inom Luleå kommun.

Sorteringsguiden är som det låter, en sorteringsguide. Den skall vara till stöd för Luleås medborgare när det gäller hanteringen av avfall. Den skickas ut till alla hushåll i Luleå kommun (37 000 st).