Avfallsalmanackan 2013

Avfallsalmanackan 2013 blev ett av mina större projekt som kommunikatör för Luleå Renhållning AB. Eftersom Luleå Renhållning ingick i en sammanslagningsfas med Tekniska förvaltningens avdelning för avfall skedde en del av detta arbete tillsammans med Linda josjö. Vi bestämde oss för att pryda varje månad med en mer eller mindre lokal profil som invånarna i kommunen kunde känna igen. Till vår hjälp anlitade vi Susanne Lindholm som är en jätteduktig fotograf som tog bilderna. Texten i almanackan togs fram gemensamt med arbetskamrater som var insatta i projektet. Jag ritade dock almanackan själv i Adobe Illustrator CS6, allt från de grafiska elementen till alla rutor med dagar och namnsdagar. Jag använde mig av olika artboards för de olika sidorna. En sak jag lärde mig under detta arbete var att göra liknande saker i Adobe Indesign. Det underlättar linjering och symmetri.

Avfallsalmanackan trycktes i 38 000 exemplar och delades ut till alla hushåll i Luleå kommun.

Här kan du läsa den som PDF: Avfallsalmanackan 2013.